Google+

Kонференция e-демокр@ция


Всички участници в конференцията

Първи форум за е-демокр@ция в България

Бургас 29-30 май

място: Бургаски свободен университет


Информационните технологии и интернет променят съвременното общество. Създават се възможности за по-качествени и ефективни публични услуги. Информацията може да стане споделен публичен ресурс с огромна важност. Гражданите могат да се включат в подреждането на дневния ред на обществото, в планирането, контролирането и вземането на управленски решения. Крауд-сорсингът дава нови шансове на прякото участие. Могат ли и как се реализират тези възможности за по-добро управление? Има ли електронна демокрация и какви са нейните работещи модели?

Трудностите и перспективите за създаване на е-парламент, е-община, е-бюджетиране, е-инициатива, гласуване по интернет и др. форми на он-лайн участие на гражданите в управлението ще представят и обсъдят учени, политици и граждански активисти от България, Исландия, Естония, Германия, Австрия, Литва и др.

Организатори: Българско сдружение за насърчаване на гражданската иницатива, Бургаски свободен университет и Международен институт за модерни медии – Исландия

С подкрепата на Програмата за НПО на ФМ на ЕИП

Международни лектори: 

  • Катрин Якобсдотир, член на парламента в Исландия, бивш министър на образованието,  с тема „Използване на Интернет за укрепване на демокрацията“
  • Гунар Гримсон и Роберт Бярнасон, Фондация „Граждани-Исландия“, носители на Награда за е-Демокрация на Европейския съюз (2011), с тема „Как можем да увеличим участието в гражданското общество?“
  • Смари МакКарти, иноватор, разработчик на софтуер с отворен код, основател на Пиратска партия – Исландия
  • Гудьон Идир,  изпълнителен директор на Международен институт за модерни медии – Исландия
  • проф. Танел Тамет, създател на IT колежа в Талин, основател на Зелената партия на Естония, с тема „Десет години гласуване по Интернет в Естония: опит и предизвикателства.“
  • Рафаел Калвели с тема „Споделяне на файлове:  нискотехнологичен подход за подобряване на ефикасността и прозрачността“

 Български лектори: 

За контакти с организаторите:

bsngi@initiative.bg

bsngi-ngo@mail.bg

тел. 0896 711 157

Capture

Така наречените човечетаeea2

Тези страници са създадени с подкрепата на Програмата за НПО на ФМ на Европейското икономическо пространство.

www.ngogrants.bg