Google+

Приключили проекти

Проект „От, на и за народа“ – 2014

Популяризиране на непознати практики на гражданско участие от САЩ

С участие на Алумни на образователни и научни програми на САЩ

С подкрепата на Посолството на САЩ в България

През втората половина на 2014 г. БСНГИ осъществи малък проект за запознаване на българската общественост с малко известни модели и практики на гражданско участие в управлението и обществения живот в САЩ. Беше организиран пътуващ семинар, който представи на 6 места в страната темите: Пряко участие в управлението в САЩ чрез референдум, инициатива и отзоваване, Самоуправление в американското училище – участие на родителите и местната общност, Неправителственият сектор – механизми за оказване на вътрешнополитически натиск в процеса на външнополитически решения в САЩ, Денят на благодарността и културата на признателност и оценяване на приноса, Изборният ден в САЩ – медии, кампании, гласуване. Средносрочните избори през 2014 г. и др.

Основни лектори и модератори бяха Даниела Божинова от БСНГИ, Тодор Ялъмов – Център за изследване на демокрацията, доц.д-р Ангелина Марковска – Великотърновски университет, проф.Пенка Ангелова – Русенски университет и фондация „Елиас Канети“.

AB30459Заглавието „Управление от, на и за народа“ беше избрано като възпоменание за президента Ейбрахам Линкълн (автор на тази фраза). През 2015 г. се навършват 150 години от смъртта му.

 

 

 

IMG_3748IMG_3720

На снимките: моменти от пътуващия семинар – Варна (Радио Варна) и Русе (Канев Център), декември 2014 г.

Резюмета на лекции за пряката демокрация в САЩ, участие на родителите и общността в управлението на американското училище и др. може да намерите като изтеглите файла: summaries-lectures