Google+

Швейцарски референдум отказа да премахне данък

Stamp-duty_©-Marekusz-_-Dreamstime.com_

На 13 февруари швейцарците гласуваха с „не” и отхвърлиха вече приет от парламента закон за премахване на гербовия налог. С него се облага набирането на капитал от капиталовите дружества в случаите, когато той надвишава 1 милион франка. Налогът е в размер на 1% от вноската в капитала. Правителството и парламентът пожелаха да освободят фирмите от този данък. Те оцениха загубата от премахването му на 250 млн. шв. франка годишно, но се надяваха за сметка на това да засилят интереса на инвеститорите към Швейцария.
Законът беше оспорван с подписка за свикване на т.нар. „народен референдум”. С него швейцарците могат да прегласуват закон, който вече приет е от законодателната власт. В този случай мнението на гласоподавателите и законодателите се оказа диаметрално противоположно и законът няма да може да влезе в сила.

Резултатът от референдума е поучителен за политици, като българските, които смятат, че гражданите винаги гласуват срещу данъците.

Разбира се, тук става въпрос за облагане с данъци на големите фирми и големия капитал и гражданите на Швейцария изразиха ясно желанието си това да продължи.

Чрез същия механизъм на „народен референдум” беше поставен на вниманието на избирателите още един закон, приет от парламента – законът за подпомагане на местните и регионални медии чрез публични субсидии. Надделя аргументът, че субсидиите в крайна сметка ще облагодетелстват големите издатели, а и принципното съображение, че медии, платени от държавата не са свободни медии. Референдумът не одобри закона за субсидирането на медиите.

На 13 февруари бяха гласувани и две граждански инициативи: за забрана на експериментите с хора и животни и за въвеждане на по-строги забранителни мерки за рекламата на цигари. Първата инициатива беше отхвърлена, тъй като мнозинството прие аргументите на институциите и фармацията, че ще намалеят рязко възможностите за научни експерименти в интерес на здравето на хората. Втората инициатива за засилени рестрикции за рекламата на цигари беше одобрена от избирателите.

Любопитно е, че в референдумния ден 13 февруари в Швейцария се случи нещо, което отдавна не беше ставало – в 3 от 4 референдума гражданите се противопоставиха на позицията на правителството и парламента, след като през последните десетилетия тенденцията беше на преобладаващо вслушване в мнението на институциите.

Даниела Божинова

Снимка: Le news

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply