Google+

Отчет за дейността 2011-2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  2011 – 2012

През периода 2011-2012 г. БСНГИ продължи да среща сериозни трудности в намирането на финансиране за своята дейност. Една от причините, както и преди беше намалялата възможност за проектно финансиране на НПО по действащите в България оперативни програми на ЕС. Друга съществена причина беше критичното отношение на сдружението към някои управленски практики и провежданото от нас застъпничество за върховенство на закона и добро управление. Последното не се посреща с добро око от управляващия политически елит, който има властническо-разпределителни функции и за който обвързаността с управляващата партия е водещ критерий за разпределение на средства.

През по-голямата част от 2012 г. БСНГИ беше без персонал. Поради големи финансови трудности председателят и мениджър на сдружението Даниела Божинова беше принудена да прекрати договора си и да се регистрира като безработна.

По-голяма дейност беше осъществена през 2011 г., когато бяха реализирани проектите „Мисли зелено, бъди млад” и „Капацитет за използване на европейската гражданска инициатива”. Сдружението традиционно работи в областта на демокрацията и гражданското участие. Отново се ангажирахме с наблюдение на честността на финансирането на местни избори 2011 г. като партньор на „Прозрачност без граници”.

През 2012 г. най-същественият проект беше Лятна академия за демокрация. Заслужава да се отбележи една инициатива, която засега остава самотна и неустойчива, без обаче да губи потенциала си за реализация в бъдеще – Награда за принос към демокрацията в България.

Изпълнени проекти и дейности през периода:

ПРОЕКТ “МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД!” Think Green Think Young

Октомври 2010 – Ноември 2011 г.

Работата по проекта започна в края на 2010 г. БСНГИ и Община Бургас (предложена от нас) бяха официални партньори на международния проект с водеща организация Регион Ломбарадия, Италия. Другите партньори бяха общини и НПО от Италия и Чехия. С този проект БСНГИ за първи път сериозно навлезе в областта на неформалното обучение на младежи, в случая по екологични теми и политиките за климата. С конкурс бяха селектирани 25 младежи (ГРЕ Г.С.Раковски, Професионална гимназия за архитектура, строителство и ландшафт, Английска гимназия, Нов български университет, Университет „Проф.А.Златаров – Бургас), с които бяха проведени поредица срещи, лекции, посещения на обекти ( напр.Порт Бургас –предприятие за чистота на морската вода). От тях 16 участваха в международна среща COP-Y (Conference of the Parties – Youth) в гр. Дезио, Ломбардия, където преминаха специализирано обучение съвместно с младежи от Италия и Чехия, както и участваха в симулация на Световната среща по климата. Ролевата игра беше разработена от италиански екип специално за проекта. След завръщането си младежтие предприеха малки локални действия за насърчаване на природосъобразното поведение в бита и в своите училища.

Партньорският бюджет на БСНГИ по проекта беше 8000 евро.

ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НАЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”

Януари –  Юни 2011 г.

На 1 април 2011 г. – първия ден, в който влезе в сила регламентът за Европейската гражданска инициатива, БСНГИ организира тридневен уъркшоп в София  за неговото разясняване, обучение за придобиване на умения за събиране на подписи и подкрепа, сформиране на коалиции и платформи с общи цели. Обучители бяха Даниела Божинова и Даниел Шили от Демокраси Интернешънъл. В откриването участва Н.пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Германия. Участваха 30 представителя на екологични и правозащитни организации от България, Румъния и Гърция.  Беше разпространен справочник за Европейската гражданска инициатива, разработен на няколко езика.  Проектът беше финансиран чрез конкурс от Зелената европейска фондация, като БСНГИ получи около 60% от стойността на проекта или 12000 евро, а останалите бяха разплатени директно от ЗЕФ. По този проект за първи път в историята си БСНГИ организира  обучение не в рамките на Бургаски регион, а  в София.

ПРОЕКТ ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ БУРГАС 2012

БСНГИ организира с финансиране от международната организация Демокраси Интернешънъл и от страна на участниците тридневно събитие в х.България, Бургас от 13 до 15 юли с участие на евродепутата от Германия Гералд Хефнер и представители на НПО, журналисти, общественици и политици от 10 европейски страни. Освен лекциите и интерактивните занимания, участниците се включиха и в съпътстваща програма за опознаване на региона и неговите институции, в която беше включено посещение на Областен управител Бургас, Кмет – Несебър, Археологически музей Несебър, дегустация на местни вина и напитки. Академията приключи с декларация на участниците за необходимостта от свикване на нов Европейски конвент съгласно Лисабонския договор, с който да се обмисли и начертае бъдещето на ЕС. Снимката на флашмоб на участниците с надпис „Демократичен европейски конвент”, направена в Морската градина на Бургас беше впоследствие разпространена на първа страница на списание „Повече демокрация” в Германия с тираж 6000 бр.

ИНИЦИАТИВА „ДЕНОНСИРАНЕ БУРГАС-АЛЕКСАНДРУПОЛИС „

Съвместно със сдружение “Чисто море” – Поморие и ПП Зелените БСНГИ внесе в Народното събрание на 15 юли 2010 г.  Национална гражданска инициатива за денонсиране на споразумението Бургас-Александруполис. Въпреки че НС не отговори в 3-месечния законов срок, явно инициативата и референдумите преди нея (Бургас, Созопол и Поморие) оказаха въздействие  – през 2012 г. правителството на Бойко Борисов обяви, че се отказва от проекта за петролопровод.

Инициативата беше осъществена изцяло с доброволен труд за събиране на подписи в Бургас и страната.

ИНИЦИАТИВА „НАГРАДА ЗА ПРИНОС КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА”

В Деня на човешките права през декември 2011 г. БСНГИ и група граждани ( от София и Бургас) връчиха Награда за демокрация на съдията Веселин Енчев от Бургаски административен съд заради непосредственото прилагане на конституцията към случая на с.Черни връх и неговия референдум за отделяне на селото от община Камено и включване в община Бургас ( проведен през септември 2011 г.) Решението на Енчев беше забележително със своето тълкуване на правото на референдум и с констатацията си, че плаващият кворум от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление противоречи на конституционното право на референдум и би трябвало да бъде премахнат. За съжаление на можахме да направим необходимото огласяване на церемонията по награждаването поради отправена към нас молба от Председателя на съда г-жа Евтимова, мотивирана с това, че случаят не е приключен – решението на Енчев беше обжалвано от ОИК Камено във Върховния административен съд. Впоследствие ВАС отмени решението на съдия Енчев.

Наградата представляваше плакет и грамота. Плакетът беше изготвен от бургаския художник Кольо Кехайов безвъзмездно, само със заплащане на материалите. Материалите на стойност 200 лева бяха платени с набиране на средства от учредителите на наградата. Формално учредяване липсваше. Вероятно ще трябва да се направи в бъдеще.

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ  НА ТЕМА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

През лятото на 2012 г. Даниела Божинова, Председател беше поканена и участва като лектор в Лятна академия на фондациите Бьол и Зелена европейска фондация, която се проведе  на о.Вис, Хърватска.

През есента на 2012 г. Даниела Божинова участва като лектор в Конференция за демокрацията и кризата в Европа с организатор Институт за зелена политика в Атина, Гърция.

Д.Божинова участва с презентация за пряката демокрация в България в четвъртото издание на Глобален форум за демокрация, който през 2012 г. се проведе в Монтевидео, Уругвай. Средствата за участие бяха осигурени от Тръст за гражданското общество в Централна и Източна Европа и лични средства на участничката.

ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ

БСНГИ партнира на сдружение “Прозрачност без граници” – София за извършване на мониторинг на местни и президентски избори 2011 г., като координираше дейността на около 30 наблюдателя. Пряк мениджър на изпълнението беше Драгомир Бакларов, член на БСНГИ.

Впоследствие сдружението и много от наблюдателите бяха разочаровани от поведението на Директора на „Прозрачност без граници” Диана Ковачева, която прие да стане министър в правителството, което безпристрастно наблюдаваше преди въобще да са били отчетени резултатите от наблюдението. Това остави впечатление за „купуване” на добра оценка за зле проведените местни избори. „Прозрачност” отчетоха резултатите едва през пролетта на 2012 г., като се въздържаха от критики. Впоследствие БСНГИ отказа да участва в бъдещи проекти с „Прозрачност”, като публично заявихме позиция, че са ползвали „въртяща се врата” към властта (мека форма на корупция) и следователно не са принципен монитор, с когото можем да работим.

През 2012 г. БСНГИ стана учредител на неправителствената организация Форум „Гражданско участие”, която възникна през 2010 г. като неформално обединение на НПО и впоследствие стигна до институционализация.

През 2012 г. БСНГИ участва в проект за управление на отпадъците в Северозападното черноморие по програмата на ЕС за Черноморския басейн. Поканата беше на водещата организация „Европа и ние”, която организира обучения в България и Румъния – Галац. В Галац Даниела Божинова направи презентация за участието на обществеността във вземането на управленски решения със съществено екологично въздействие.

НЕУСПЕШНИ АПЛИКАЦИИ

Сдружението кандидатства пред Тръст за гражданското общество в Централна и Източна Европа за финансиране на проект за създаване на документален филм за референдумите по петролопровода Бургас-Александруполис. Идеята беше да се създаде хроника за събитията, както и да се насърчи гражданското участие чрез добри примери, да се насърчи също т.нар. култура на признанието – след като хората са успели, защо да не ги отличим със специален филм, който би могъл да вдъхновява и да се бори с комплекса, че в България няма гражданско общество.За съжаление проектът не беше одобрен от Тръста.