Google+

Граждански мониторинг за прозрачно управление. Насърчаване на гражданското участие в общините Бургас и Русе.

Проектът се изпълнява от Форум „Гражданско участие“, водещ партньор и организациите: Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас и Сдружение „Европейски пространства 21“ – Русе.

В основнатат си част е финансиран е от Фондация „Америка за България“

Продължителност декември 2020 – януари 2022 г.