Google+

Диана Банчева

Diana Bancheva

Диана Банчева

  • Диана Банчева е завършила Американския университет в България и е координатор комуникации във Фондация Програма Достъп до Информация (ПДИ) от 2004 г.
  • Координатор е на редица инициативи и кампании на ПДИ, сред които националната церемония по връчване на награди за Деня на правото да знам на 28 септември.
  • Отговаря за разпространението на резултатите от застъпническата работа на организацията за повече прозрачност и отчетност на управлението в медиите, национални и международни мрежи, на които ПДИ е член.
  • Поддържа интернет страницата на организацията www.aip-bg.org; специализираните страници „Ден на правото да знам”, „Достъп до информация и журналистически разследвания”, блога „Точка на достъп”.
  • Отговаря за разпространението на месечния информационен бюлетин на ПДИ до над 2 400 абоната.