Google+

Архив бюлетин

Оттук може да изтеглите миналите броеве на нашия информационен бюлетин в pdf формат:

newsletter 1 / февруари 2015

newsletter 2 / февруари 2015

newsletter 3 /март 2015

newsletter 4 / април 2015

newsletter 5 / април 2015

newsletter 6 / май 2015

newsletter 7 / юни 2015

newsletter 8 /юни 2015

newsletter 9 / юли 2015

newsletter 10 / юли 2015

newsletter 11 / юли 2015

newsletter 12 / август 2015

newsletetr 13 / септември 2015

newsletter 14 / септември 2015

newsletter 15 / октомври 2015

newsletter 16 / ноември 2015

newsletter 17 ноември 2015

newsletter 18 / декември 2015

newsletter 19 / януари 2016

newsletter 20 / февруари 2016

newsletter 21 / март 2016

newsletter 22 / април 2016

newsletter 23 / май 2016