Google+

Национална инициатива

БСНГИ и съмишленици са в процес на предприемане на национални граждански инициативи за подобряване на законодателството за пряко участие.

Вижте конкретните текстове тук:

 е-Инициатива;

Демократични референдуми;