Google+

проф. Танел Тамет

tanel tammet

Prof. Tanel Tammet

  • Танел Тамет е професор по мрежов софтуер в Талинския технологичен университет. Той получава докторската си степен с дисертация от Технологичния университет Чалмърс / Университет на Гьотеборг.
  • Неговите области на интерес включват автоматизирани мотиви, семантичните системи, социални и аспекти свързани със сигурността на информационните технологии. Той е участвал в проектирането, разработването и анализирането на редица основни информационни системи и архитектури за E-управление в естонския публичен сектор.
  • Танел пише първоначалния анализ и препоръки на естонската система за интернет гласуване и организираната неотдавнашна обществена проверка и тестване на софтуера за гласуване.