Google+

СМАРИ МАККАРТИ

Mr. Smari McCarthy

СМАРИ МАККАРТИ (Smari McCarthy)

Роден 1984 г. в Исландия, един от основателите на Пиратската партия в Исландия, иноватор, разработчик на софтуер с отворен код, автор на концепцията за „Исландия – журналистическото убежище и „страж“ на свободата на словото“, която исландският парламент одобри и реши да превърне в законодателна програма от 13 закона.

Смари МакКарти е един от първите европейци, разработили идеите на т.нар. „течна демокрация“, на която се основават пиратските партии в Европа, както и италианското движение „5 звезди“.

Чест лектор в САЩ и Европа  на теми като:

  • дигитални права,
  • електронно управление,
  • свобода на информацията,
  • пряка демокрация,
  • краудсорсинг,
  • конституционен процес,
  • интелектуални права,
  • интелектуален монопол и др.