Google+

За нас

Правен статут

БСНГИ е българска нестопанска, непартийна и неправителствена организация, със седалище в град Бургас. БСНГИ се представлява от Даниела Божинова, член-учредител и председател на Управителния съвет.

Цели и мисия

Организацията има за цел да подпомага демократизацията и модернизацията в България, за насърчаване на процеса на вземане на решение за директно и демократично участието, добро управление и устойчиво местно и регионално развитие.

Финансиране

БСНГИ се финансира чрез членски внос и най-вече на базата на проекти, резултат на успешно участие в програми, международни и национални помощи. През годините неговите проекти и дейности са били подкрепени финансово от програма ФАР на Европейския съюз, Фондация Отворено общество, Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България, CEE Trust за развитието на гражданското общество, на български – Американското общество, ЕС младежта в действие, европейски и български дарителски организации.

Ръководството и екип

БСНГИ се управлява от Управителен съвет от 5 члена, които се избират от Общо събрание. В момента в БСНГИ работят 3-ма души и отделно по започнати проекти се насърчават и ангажират допълнително квалифицирани в определени области експерти. Организацията се подпомага от доброволци – студенти и висши лица също на проектен принцип.

Активност и публични постижения

БСНГИ е водеща неправителствена организация в региона на Черноморието на България. Организацията е участвала в серия от предизвикателни проекти, насърчаващи местната демокрация и развитие на общността. Основни принципи на дейности БСНГИ са : професионализъм, нестандартен подход, личностна позиция при вземане на решения, включване на групи в неравностойно положение, партньорство .

БСНГИ е реализирала успешно 20 по-големи и по-малки проекти в областта на социалната справедливост: подобряване на архитектурната среда за достъпа на хора с увреждания, подобряване на баланса между половете в процеса на вземане на решения на местно ниво, укрепване на подходите за участие в планирането на регионалното развитие и бюджетиране; права на околната среда: кампании и референдуми за повишаване на обществената осведоменост и гражданското право на директно вземане на решения по отношение на енергийните проекти със значително въздействие върху околната среда в българската черноморска зона, устойчивото градско планиране, запазване на зеленината на по-големите градове и т.н.

През 2009 г. в знак на признателност за работа за защита на гражданите и правото на жизнено важна информация за околната среда, на Сдружението бе връчена Национална награда за принос към правото на информация от Програма “Достъп до информация.