Google+

УС

Сдружението се управлява от УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА БОЖИНОВА

АПОСТОЛ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

ВАСИЛ РУСЕВ ИЛИЕВ

ЕЛЕНА ВЪЛЧЕВА БЕРБЕРОВА

РАДОМИР ИВАНОВ УЗУНОВ

и се представлява от ДАНИЕЛА СТОЯНОВА БОЖИНОВА-председател на УС