Google+

Рафаел Калвели

Raphael Calvelli

Raphael Calvelli

  • Рафаел Калвели е висш държавен служител за местната власт.
  • Работил е последователно в Общината на Флоренция, в транспортна компания в Брюксел, като междувременно е бил консултант за много европейски градове. В момента работи в Община Монтрьо (област в Париж).
  • Работил е по различни проблеми свързани с местните публични услуги, като иновации, инфраструктура, бюджет, европейско финансиране.
  • Като гражданин изпитва нужда да подобри качеството на демокрацията на местни институции.
  • В момента подпомага работата на WeMove.Center, което е европейска неправителствена организация, чиято мисия е да подобри гражданското участие в политиките в европейския обществен транспорт.