Google+

Партньори

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНИ МЕДИИ – Исландия
International Modern Media Institute    www.immi.is
Институтът е неправителствена организация, възникнала най-напред като Исландска инициатива за модерни медии на неформална група експерти и активисти за дигитални права. Идеята на групата е за стратегическото позициониране на Исландия като държава, предоставяща “убежище” за свободата на словото и медиите по модела на “данъчното убежище”. Инициативата е приета от исландския парламент и се изпълнява като законодателна програма от 13 проекто-закона за осигуряване на хостинг на информация, която е застрашена при журналистически разследвания, защита на журналисти и др.
МИММ участва в мащабния международен проект Digital Rights Watch (DiRiWa) за картиране и оценяване състоянието на дигиталните права в страните по света.
МИММ е партньор по проекта „Насърчаване на е-демокрация в България чрез най-добър опит от Исландия“ на БСНГИ, където е представляван от Смари Маккарти, член на УС, популярен лектор по въпросите на въпросите на информационното общество, съосновател на Пиратската партия на Исландия.

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Bourgas Free University    www.bfu.bg
Създаден с акт на Великото народно събрание от 18.09.1991 година. Притежава 4 факултета за обучение в бакалавърска и магистърска степен. В университета понастоящем се обучават над 3000 студента. Разполага със собствена модерна материално-техническа база, изградена в края на 90-те години. БСНГИ партнира с Центъра за Информатика и компютърни науки, представляван от д-р Пенка Георгиева за целите на експертните проучвания по проекта за е-демокрация на БСНГИ.

ЦЕНТЪР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ –АРАУ   Zentrum für Demokratie Aarau   www.zdaarau.ch

Центърът за демокрация Арау (ZDA) е академична структура, създадена от Цюрихския университет и Университета на Северозападна Швейцария за приложни науки и изкуства през 2009 г. Той развива дейност по националната научно-изследователска програма на Швейцария  „Изследване на предизвикателствата пред демокрацията на 21 век“. За Центъра работят над 50 експерти в областта на обществените науки. ЦДА провежда международни събития по различни аспекти на демократичното развитие. Над 100 чуждестранни гости го посещават ежегодно за кратки обучения. През 2014 г. ЦДА е организирал семинари по проблеми на пряката демокрация и електоралните механизми за делегации от Монголия, Аржентина, Австрия, България и др. Центърът се финансира чрез целеви субсидии на кантон Цюрих и община Арау и чрез грантове от европейски научно-развойни програми. Помещава се във Villa Blumenhalde –  красива сграда от началото на 19 век в малкото градче Арау, близо до Цюрих.

ZDA е партньор на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива по проект „Подобряване на законодателната среда за пряка демокрация в България“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.