Google+

Презентации лектори

Така наречените човечетаПърви форум за е-демокр@ция в България

Бургас 29-30 май

място: Бургаски свободен университет

Тук може да изтеглите презентациите на лекторите:

 

Raphael Calvelli
tanel tammet
Рафаел Калвели с тема: Low-tech approach to open data, efficiency and democracy in your local government проф. Танел Тамет с тема: Ten years of internet elections in Estonia: experiences and challenges
 Katrín Jakobsdóttir Mr. Smari McCarthyгудьон идир
Катрин Якобсдотир с тема: Experiments in democracy in Iceland Смари МакКарти и Гудьон Идир с тема: The Modern Media Initiative
gunnarrobophoto Diana Bancheva
Гунар Гримсон и Роберт Бярнасон с тема: How can we increase participation in civic society Диана Банчева с тема:  Граждански одит на активната прозрачност – резултати 2015
Rumen Vurbanov
atanas sirekov
Проф. д. ик. н. Румен Върбанов с тема: Предизвикателства и проблеми пред електронната демокрация в България инж. Атанас Сиреков, директор на дирекция Информационно обслужване и технологии Община Бургас с тема: Развитие на е-услугите в Община Бургас

eea2

 

Тези страници са създадени с подкрепата на Програмата за НПО на ФМ на Европейското икономическо пространство.

www.ngogrants.bg