Google+

Проект „Демокрация и гражданско участие в дигиталната ера. Насърчаване на е-демокрацията в България чрез най-добър опит от Исландия“

Проектът се финасира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финасовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

eea2

Партньори:
International Modern Media Institute, Исландия
Бургаски свободен университет, България

Договор за финансиране №65,Програма за НПО на ФМ на ЕИП
Индикативен грант: EUR 43310.00
Период на изпълнение: 13.03.2014-13.07.2015

Проектът цели да подпомогне е-демокрацията в България – електронно гласуване, е-референдум, е-петиция, он-лайн обществени консултации и др., като част от електронното управление. Ще бъдат проучени и популяризирани практики и примери от водещи държави, на първо място Исландия, за което ще се разчита на партньорството на „Международен институт за модерни медии“ – Рейкявик, както и на Факултета по информатика и компютърни науки на Бургаски свободен университет. Проектът си поставя за цел да разработи и консултира публично пътна карта за напредъка на е-демокрацията на национално ниво. Ще бъде оценено прилагането на Европейската гражданска инициатива у нас. Ще се предприемат застъпнически действия за прилагането на нейния механизъм към прякото участие в България, за да бъде улеснен достъпа до инициативи и референдуми на граждански групи, НПО и др. у нас. Планирана е международна конференция за представяне на най-добрия европейски опит в тематичната област.

Материали от проекта

pdf-icon Доклад за Исландия

Доклад за Европейската гражданска инициатива

Зелена книга за електронна демокрация

Законопроект за електронна гражданска инициатива

Презентации от Кръгла маса „Към електронна демокрация в България чрез Национална електронна гражданска инициатива“ на 8.09.2015 в Народното събрание: г-жа Даниела Божинова и д-р Вихър Георгиев

 

Международна конференция „Насърчавене на е-демокрацията в България. Опитът на най-добрите.“ 29-30 май, 2015 Бургас – презентации