Google+

Проект „Подобряване на законодателната среда за пряка демокрация в България с българо-швейцарско партньорство“

 

 

logo_BgSwiss_CMYK_1

Българо-швейцарски граждански и експертен екип ще оцени съществуващите законодателни пречки за местни и национални референдуми и други форми на пряко участие в България и ще разработи предложения за тяхното преодоляване. След обществено консултиране ще бъде финализирана Зелена книга на прякото участие. Тя ще бъде предоставена на българските законодатели за извършване на необходимите промени за подобряване на правно-организационните условия за пряко участие на гражданите в управлението. Зелената книга ще послужи за платформа за гражданско действие за отстояване на правото на референдум, на базата на която ще се създаде мрежа от съмишленици, инициатори и организатори на референдуми.
Партньор : Център за демокрация Арау – интердисциплинарен научен институт на Цюрихския университет.
Договор за финансиране N PF 022-025, Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Индикативен грант: CHF 89266,62 (до 90% от стойността на проекта)
Период на изпълнение: 13.06.2014 – 13.10.2015

radomir (70)radomir (97)radomir (12)IMG_5363IMG_5367IMG_5380IMG_5388IMG_5376magdaSept-2015 151magdaSept-2015 152IMG_7660-768x512IMG_7696-768x512

IMG_7739IMG_7683IMG_20160226_105210CcId_MQUsAIC3AC

 

 

 

 

 

 

Материали по проекта / Project Outputs:

Правен анализ на законовата среда – Report on the State of the Direct Decision-Making Legislation and Practice

Местни референдуми – Local Referendums Fact sheet 2000-2014

Презентация Магдалена Форовиц Пряката демокрация – швейцарският опит Presentation Magdalena Forowicz Direct Democracy – The Swiss Experience

Информационен материал за проекта и екипа – Handout about the project and the project team

Граждански инициативи на федерално ниво в Швейцария – Initiatives and Referendums in Switzerland Handout Material

Работна концепция за подобряване на законодателната среда за референдуми в България – Recommendations for Improvement of the Initiative and Referendum Legislation

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление