Google+

Референдумът в Трън влезе в учебниците

uchebnikTran-IKolev

Референдумът срещу златодобива в Трън от 2017 г. е влязъл в учебник по гражданско образование за XII клас. Той е даден като пример (виж по-долу) за отстояване на гражданска позиция. С него учениците получават и задачата да проучат какви други местни референдуми са били свиквани по подобни проблеми в страната. Такова проучване обаче би затруднило учениците, тъй като държавата не събира информация за местни референдуми в някакъв общ регистър или база данни. Общините са длъжни да регистрират референдумите, които се инициират, но единствено на тяхна територия.

На референдума в Трън през 2017 г. местните хора избраха по категоричен начин да не се добиват полезни изкопаеми: 93% от гласувалите изразиха това мнение. Те трябваше да отговорят с „да“ или „не“ на въпроса – „Против ли сте община Трън чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?“. На референдума гласуваха около 60% от избирателите и неговото решение трябваше да бъде зачетено. До допитването се стигна след инвестиционното предложение на Евромакс Сървисис ЕООД от групата на „Асарел – Медет“, което предвиждаше добив и преработка на златно-сребърни руди. То мобилизира обществеността за отпор заради очакваните негативни ефекти за чистотата на трънския край.

През учебната 2021-2022 г., която скоро ще започне, предметът “Гражданско образование“ ще се изучава за втора поредна година в XI и XII клас. Основни теми на обучението са „Политика, демокрация и върховенство на закона”, „Свобода, граждани и власт“,„Гражданите и икономиката“ и др.

Инициатива БГ

Снимки: ФБ Иван Колевuchebnik-TranIvanKolev

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply