Google+

След протестите – референдум за златото на Трън?

Референдум срещу златодобива в Трън

В началото на годината в Общинския съвет на Трън постъпиха две предложения за местен референдум относно концесия за добив на злато в землището на общината.

Намерението за златодобив взриви местната общественост още в края на 2016 г., когато трънчани се вдигнаха на протест и поискаха да не бъдат държани на тъмно що се отнася до бъдещето на родния си край. Един от организаторите на протеста – сдружение „Трън”- се зае да получи достъп до повече обществена информация по темата и се натъкна на факти, за които сезира прокуратурата. Оказа се, че договорът за търсене и проучване на злато в Трън, предхождащ концесията, е бил подписан при последното му подновяване от екологичната министърка Караджова, но преди да встъпи в министерските си правомощия.

Тези незаконни действия показаха сериозния лобистки натиск и услужливото поведение на правителството за отваряне на някогашните мини в Трънско за последно изтупване на златния чувал, при това след като са похарчени значителни публични средства за рекултивация на зоната. Няколко граждански сдружения се противопоставиха на новия проект за златодобив, който ще се разпростре на 20 кв. км  и неизбежно ще замърси района. Ситуацията е утежнена от конфликт с Натура 2000, а също така и от наличието на уран на същата територия.

Концесията за рудодобив напълно се разминава с плановете и стратегиите за развитие на общината, свързани с биоземеделие, агротуризъм и др., за които има обществен консенсус. Тук можете да прочетете аргументираната гражданска позиция на сдруженията „Трън“, „Руй“ и „Врабча 2008“ относно инвестиционното намерение.

В отговор на протеста на обществеността представители на местната власт направиха предложения за референдум. На сесия на Общинския съвет на 19 януари предложението на общинския съветник К.Марков беше отхвърлено заради формално несъответствие със закона, а предложението, направено от кмета Станислав Николов беше отложено за разглеждане на следващо заседание. Отлагането беше направено с мотива, че ако се приеме свикване на референдум, е най-добре той да се проведе в деня на предстоящите извънредни парламентарни избори – 26 март. А предвид законовите срокове решението за референдума не може да е отдалечено на повече от два месеца от датата на референдума.

Предложеният от кмета референдум е с въпрос: „Съгласни ли сте община Трън да не одобрява устройствени планове, предвиждащи добив и преработка на подземни богатства?“

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “След протестите – референдум за златото на Трън?”

  1. Станислав казва:

    Незабавно да се направи референдом

Leave a Reply