Google+

Колорадо призна правото на асистирана смърт

евтаназия САЩ

Гражданската инициатива „Правото да сложиш край на живота си“ получи одобрението на гласоподавателите в щата Колорадо в изборния ден на 8 ноември.

С това щатът разреши асистираната смърт за пациенти с терминални болести, които се очаква да умрат в рамките на 6 месеца. Прогнозата трябва да е направена поне от двама лекари.

Слагането на край на живота се извършва от самия пациент с приемане на предписан му медикамент. Пациентът следва да е по-възрастен от 18 години, да е в пълно съзнание и да вземе информирано решение. Решението следва да бъде изразено веднъж писмено и два пъти устно пред свидетели. Приетият законодателен текст предвижда наказателни мерки за подтикване на пациент към самоубийство.

Асистираната доброволна смърт беше разрешена най-напред в щата Орегон през 1994 г. От началото на 2016 г. към Орегон се присъединиха още Калифорния, Монтана и Вермонт, а сега и Колорадо.

Същността на приетата законодателна мярка е в зачитането на човешкото достойнство и човешката свобода, без да се отрича принципът за светостта на живота. В епохата на медицинско усъвършенстване, много хора са загрижени да не би да бъдат принудени да водят безкрайно съществуване в състояние на напреднала физическа или психическа немощ, коeто би било в пълен разрез с чувството им за лично достойнство и изградената им представа за собствена самоличност.

В Европа ограничени възможности за евтаназия допусна законодателството на Германия.

Снимка: Getty Images

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply