Google+

Булевард „Демокрация“

demokr-meduzata

Като част от мега-проекта за интегриран градски транспорт Община Бургас се заема с реконструкция на най-широката и, видимо от статистическите проучвания, най-безконфликтна пътна артерия в града. След реконструкцията и похарчени милиони евросредства булевардът престава да бъде безопасен, широк и прав и става рисков, тесен и крив. Според строителната администрация това е правилно развитие. Камарата на архитектите и други браншови организации в областта на строителството и трафика не смятат така. Граждани недоволстват и протестират през лятото на 2021 г. Ето как ние от Екипа за наблюдение на обекти на общинската собственост в Община Бургас видяхме случая. Това е нашата версия.

ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ

Булевард “Демокрация”
като казус на управлението на общинската публична инфраструктура чрез проектно еврофинансиране

Един от най-мащабните проекти, реализирани на територията на Община Бургас през последните 10 години, е този за разработване и реализация на нова концепция за градската мобилност. Реконструкцията през 2020 и 2021 година на няколко от основните пътни артерии в града, включваща бул. „Демокрация“, ул. „Булаир“, бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Професор Якимов“ беше част от това грандиозно обновяване и целеше да допринесе за създаване на съвремена, ефективна, удобна и безопасна транспортна инфраструктура в града.
Един от важните, но оставащи на заден план въпроси при реализирането на общинските политики е този за оценка на резултатите от осъществените въздействия.
Тук ще опитаме да опишем процеса на идентифициране, публично дискутиране, проектиране, изграждане и оценяване на резултатите от проекта за надграждане на системата от Бързи автобусни линии (БАЛ) на територията на гр. Бургас, в качеството му на етап от големия проект наречен „Интегриран градски транспорт на Бургас“, който всъщност не е просто ремонт на булевард “Демокрация”, нова организацията на обществените превози в града и нова велосипедна инфраструктура, но е инструмент за реализирането на цялостната политика на общината за градска мобилност.

Планирано развитие по европейски
Големият проект за “Интегриран градски транспорт на Бургас”, както и подобните проекти в останалите големи български общини беше стартиран през програмния период 2007-2013 година на Европейския съюз. Бургас беше специален град в плановете за цялостно обновяване на транспорта в градовете на България. Община Бургас беше избрана за пилотна при реализирането на такова обновяване и стартира процеса с най-голям финансов ресурс, помощ от европейски специалисти и преднина във времето за проектиране и изпълнение.
Резултатите в края на проекта са много спорни. Масовото недоволство на гражданите от нововъведенията предизвика множество и драстични промени в последния момент, а конкретните резултати така и не бяха представени ясно.
През следващия програмен период – 2014-2020 година беше предвидена безвъзмездна финансова помощ от Европа за надграждане на тези нови транспортни системи в градовете ни. Финансирането беше осигурено по схемата Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ чрез Оперативна програма „Региони в Растеж“. Предвидените европейски пари бяха осигурени и община Бургас се зае да им намери идея за реализация.
Проучване, анализиране, публично дискутиране
През 2016 година бяха направени няколко предпроектни проучвания свързани с транспортната инфраструктура на общината и едно от тях беше проучването за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии. То беше изпълнено от Консорциум „ИКюИ Контрол-Транспро“, град София включващ „ИКюИ Контрол“ ООД, град София и „Транспро“ ООД, град София. Резултатите от това проучване не бяха представени в детайли, но беше обявено, че анализите са показали най-голяма нужда от транспортна услуга по бул. “Демокрация”.
В резултат на това Община Бургас взе решение да проектира и изпълни реконструкция на няколко ключови булеварда в града, като в най-голяма степен въздействието да е върху бул. “Демокрация”, където да бъдат изградени физически отделени автобусни ленти.
През май 2017 година общината проведе обществено обсъждане преди обявяването на новия проект. Дискусията се състоя в един от кабинетите на сградата на общината в камерен състав от няколко заинтересовани граждани и представители на неправителствени организации. На това обсъждане беше поставен въпроса как ще бъде решена нуждата от транспортна услуга по бул. “Демокрация”, констатирана от предпроектното проучване, ако там се изгради буслента. Така и не стана ясно с какво точно ще допринесе за решаването на проблемите реализацията на такъв проект.
Проектиране, строителство, надзор
През 2018 година беше обявена обществена поръчка за инженеринг, включваща проектиране, строителство и надзор на новия проект, който трябваше да подобри значително транспорта в Община Бургас. Поръчката е спечелена от „Инфра Експерт“ АД. Договорът е подписан през 2019 година, като сроковете са – 100 дни за изготвяне на технически проект и 240 дни за строително-монтажни работи (СМР). През 2020 година крайният срок за СМР на обекта е удължен с 6 месеца.
Въпроси
Защо е нужна буслента по “Демокрация” е основният въпрос, който остава без отговор. Нуждата от транспортна услуга, която показва проучването преди проекта, може да означава неудобни линии на градския транспорт или зле планирано разписание. Булевард “Демокрация” беше най-малко натоварената улица с най-голям габарит в центъра на Бургас преди реализирането на този проект. Улица, по която няма струпване на автомобили, няма нужда от физически отделена буслента. По нея градският транспорт така или иначе се движи безпрепятствено.
Преброяване на транспортния трафик от 2012 година на Мот Макдоналд, компанията проектант на големия проект “Интегриран градски транспорт”, показва, че “Демокрация” е слабо натоварена. В часовете между 8 и 9 сутринта по време на преброяването по нея са преминали 1351 превозни средства, докато по бул. “Захари Стоянов” в същия период са преминали 3050, по бул. “Тодор Александър” 3370, по бул. “Стефан Стамболов” 3047 и дори по много по-малката ул. “Христо Ботев” са преминали 1366 превозни средства.
Подобни резултати показва и преброяване на трафика на сайта burgas1.org от 2014 година.
Трафик локация Пътнически превозни средства Тежкотоварни Велосипеди
Захари Стоянов пред Мосю Бриколаж 3052 68 6
Одрин до Елкабел 1280 86 7
Струга 3180 4 7
Хр. Ботев пред ДНА 1420 0 9
Стефан Стамболов (кръстовището на бившата окръжна болница) 5130 6 15
Кръгово кръстовище на Метро в посока Ветрен 1450 85 1
Я.Комитов пред Галерия Бургас 1520 2 6
Демокрация пред Краставицата 1220 1 15
Д. Димов в Изгрев 8:00-9:00 1250 10 6

Анализ на резултатите

За оценка на резултатите от проекта, разбира се, е рано, но след края на строителството вече се зароди недоволство. Хората се опасяват, че местата за паркиране не са достатъчно безопасни, че множеството ограждения също създават неудобство и риск, пешеходните пресичания също не са безопасни, а новоизградените велосипедни алеи не отговарят на нуждите на хората. Притесненията тук са свързани и с това, че предишните транспортни проекти в Бургас така и не получиха сериозен анализ и не бяха показани резултати от реализацията им.

–––––––
Проектът „Интегриран градски транспорт на Бургас“ стартира през 2008 година, когато Община Бургас беше избрана за пилотна за реализацията на голямо градско обновяване на транспортната философия и инфраструктура. В началото на проекта Община Бургас работеше с чуждестранни специалисти в сферата на транспорта по програмата на Европейския съюз „Джесика“, като резултат от това сътрудничество беше предпроектно проучване и набелязване на целите на бъдещата реализация. Разбира се, като част от Европейския съюз Бургас трябваше да следва общите европейски стратегии, които включват ограничаване на автомобилния трафик, увеличване на дяла на придвижването по здравословен и екологичен начин, даване предимство на градския транспорт, който да привлече гражданите с предлагането на висококачествени услуги. Предложените варианти за осъществяване на промяната включваха няколко сценария, като най-амбициозният трябваше да изгради трамвайна линия, а най-евтиният – само да обнови автобусния парк на градския транспорт.

Компонентите на стартиралия проект бяха няколко и включваха:
• обновяване на автопарка на градския транспорт
• изграждане на система от пътни бусленти за предимство на градския транспорт
• модерна система за електронно таксуване и информация в реално време за графика на линиите
• изграждане на цялостна мрежа от велосипедни алеи
• “умен контрол” на трафика чрез сфетофарните уредби.
След като месеци наред беше планирана и проектирана новата транспортна схема, след въвеждането й тя предизвика масово недоволство сред гражданите. Бяха направени спешни, непланирани и необмислени корекции, които промениха изцяло концепцията, удължиха и оскъпиха обслужването на линиите, доведоха до поскъпване на билетите за градски транспорт. Новоизградената инфраструктура се оказа неудобна, новите велоалеи доведоха до конфликти между пешеходци и велосипедисти и не спомогнаха за популяризиране на велосипеда като средство за ежедневен транспорт, което беше една от целите на проекта. Системата за издаване на билети в превозните средства и от автомати на спирките така и не проработи, “умното управление” на сфетофарите също не започна да функционира. Всичко това компрометира дългогодишната работа по проекта и смисъла на реализацията му.
Стойността на този проект беше над 130 милиона лева. В следващите години в Бургас, бяха реализирани и допълващи проекти за закупуване на нови тролейбуси за обществения транспорт на стойност 100 милиона лева (в съвместен проект с Варна, Плевен и Стара Загора), доставка на нови електрически автобуси за 64 милиона лева, изграждане на ново трасе на БАЛ за 11 милиона лева.
В интернет страницата на проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас” в раздела за постигнати резултати са описани повечето материални придобивки при изпълнението на проекта – нови автобуси и реконструирани улици, надлези и електронни системи. Всъщност всичко това са само средства, които трябва да доведат до истинските резултати – удобен и модерен градски транспорт, който се ползва масово и който се харесва на хората.
Проведена анкета от burgas1.org през 2018 година показва, че делът на пътниците, използващи градски транспорт за ежедневно придвижване се е запазил на нивата си от 2013 година, когато Община Бургас е правила подобно проучване. Данните за броя превозени пътници от градския транспорт са още по-катастрофални. По данни на Бургасбус, публикувани в burgas1.org, през 2009 година по линиите на масовия обществен транспорт са пътували 83 000 пътници дневно, докато през 2019 година средният брой на пътниците на Бургасбус е бил 59 700 на ден. Въпреки огромните инвестиции негативните резултати не са довели до някакви по-сериозни анализи и промяна на стратегията, още по-малко до търсене на отговорност.

Наблюдението се реализира по проект „Граждански мониторинг за прозрачно управление” от екип на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива с финансовата помощ на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с националния Форум“Гражданско участие“ и сдружение „Европейски пространства 21”.
Позициите и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на посочените сдружения и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply