Google+

Канят на ДемКон в Ирландия

solonian

От Института за демокрация „Солон” в Дъблин се обърнаха към Инициатива БГ да разпространи покана към българските изследователи на демокрацията и граждански активисти да участват в предстоящо международно събитие: Конференция ДемКон за демократични иновации за по-широко и активно включване на хората във вземането на решения и правенето на политики. Събитието ще се състои от 18 до 20 юли в гр. Балбриган, недалеч от Дъблин.

Сред гостите-спикери са известни лица от „Окупирай”, „Пет звезди”, Европейския парламент, Движението за безусловен базов доход и др.

Намерението е да бъдат представени и обсъдени нови идеи и концепции за подобряване и разширяване на съвременната демокрация. Вероятно част от тях ще изглеждат доста екзотично, но така е изглеждала и длъжността изборен президент на САЩ преди два века и половина в очите на крал Джордж, който не очаквал от президента да просъществува дори и година.
През последните години Ирландия стана лидер по демократични иновации с избора и функционирането на гражданско конституционно събрание. То подготви в открит и широк дебат предложения за промени в конституцията и 7 референдума за приемането им. Първият от тях – за отпадане забраната на абортите- вече е факт.

За информация, регистрация и контакти относно събитието: www.demcon.org

Инициатива БГ

Снимка: Solinian Democracy Institute

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply