Google+

Предстои: две книги за пряката демокрация

Direct Democracy Book Cover

В „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ посрещнахме Деня на книгата 23 април в подготовка на книга с работна заглавие „Референдумите на практика“, която ще представи казуси на конкретни референдуми от няколко държави.

Още една книга, но преводна със заглавие „Пряка демокрация“ се готви за печат. Нейни автори са Йос Ферхулст, политически философ от Белгия и Ариен Нейебур, активист за пряка демокрация в Холандия. Книгата разисква основните аргументи за въвеждане на механизми за пряко участие в съвременната представителна демокрация. Преводът е на историка и граждански активист Ивайло Георгиев, който също така, по покана на авторите, е написал и добавил специална статия за България.

И двете книги се очаква да излязат в края на май.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply