Google+

Учреди се инициатива „Участие, не участ!“

IMG_7696

Национална гражданска инициатива „Участие, не участ!“ учредиха участници в конференцията „Към работеща пряка демокрация“, която се проведе на 25 и 26 февруари в София.

Тя цели да бъде променен Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), така че да бъдат отстранени най-големите препятствия пред изразяване волята на суверена, а именно:

  • Да бъде премахнато изискването за избирателна активност („кворум участие“) за признаване резултатите от референдумите, така както такова не се поставя за политическите избори;
  • Да бъде премахнато изискването за препис на хартиената подписка за иницииране на референдум в електронен списък, което представлява огромна административна тежест за инициаторите и с това недопустимо ограничава правото на референдум, правото на петиция и свободата на словото;
  • Да бъдат намалени четири пъти праговете за иницииране на национален и два пъти праговете за иницииране на местен референдум по посочените по-горе причини;
  • Да бъде въведена Национална електронна гражданска инициатива по модела на Европейската гражданска инициатива, която да дава възможност на българските граждани, независимо от местонахождението си, да отправят предложения към националните институции;
  • Да бъде облекчен обемът лични данни, изисквани в подписките, да бъдат унифицирани и прецизирани критериите за проверка валидността на личните данни.

Промените са оформени като проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗИД на ЗПУГДВМС). НГИ „Участие, не участ!“ ще бъде внесена в Министерски съвет с предложение той да внесе готовия граждански законопроект в Народното събрание.

В рамките на три месеца от учредяването Инициативният комитет ще набира подписи от граждани с избирателни права в подкрепа на законодателните предложения.

За председател на Инициативния комитет на НГИ „Участие, не участ!“ беше избрана Даниела Божинова от „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“. Членове на ИК са Александър Асенов, Аглика Крушовенска, Eмил Крумов, Ива Таралежкова, Николай Близнаков и Юлиян Чолаков.

За връзка с НГИ „Участие, не участ!“:  bsngi [at] initiative.bg

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply