Google+

Мадарският конник да си тръгне от Община Шумен?

Madara-referendum-660x330

„Съгласни ли сте село Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната ни община Каспичан?“ е въпросът на местен референдум, поискан от кмета на село Мадара Неделчо Неделчев и 271 негови жители с подписка.

Това е поредната стъпка, която предприема кметът на Мадара, за да осигури финансова автономност на селото. Желанието е да имат собствен бюджет, който да разходват според нуждите на населеното място, а не според преценката на ръководството на община Шумен. Собствен бюджет е поискан с протести, след това и с решение на редовно свикано общо събрание на населението още през 2019 г.

Проблемът, според хората в Мадара е в това, че макар селото да е важна културно-историческа дестинация, в него не постъпват достатъчно пари, за да може то да бъде благоустроено и да стане привлекателно място за туризъм. Като част от община Шумен, то не може самостоятелно да кандидатства по проекти – национални или европейски, трябва да разчита на парите, отделени му от Шумен. Искането на Мадара не е неоснователно – законодателството предвижда такава възможност и някои населени места в други общини, вкл. Каспичан вече я ползват.

В селото, разположено под Мадарския конник и Мадарските скали, живеят около 1500 души. От тях с постоянен адрес в селото са около 900. Населеното място до 1978 г. било самостоятелна община. След това е в рамките на община Каспичан. Указ № 173/обн. 21.07.2000 г. отделя с. Мадара и неговото землище от община Каспичан и го присъединява към община Шумен.

Докладната записка на кмета Неделчев за референдум е оставена без решение от съветниците на Община Шумен, докато тези в Община Каспичан са гласували съгласие за присъединяване. Областният управител на Шумен  е намерил правни проблеми в искането за референдум и не позволява неговото свикване.  Според него, Мадара не е спазила процедурата на закона за референдумите и по-специално изискването за учредително събрание и формата на подписката с попълнени лични данни.

Факт е, че териториални референдуми, като този, поискан от Мадара, са придружени с правни неясноти и възможности за тълкуване, тъй като се уреждат от два закона едновременно – Закон за административно-териториалното устройство на Р България и Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Кметът Неделчев заяви пред Инициатива БГ, че е спазил стриктно изискванията и на двата правни режима и аргументите на Областния управител са неоснователни. На 1 март т.г. кметът Неделчев е обжалвал решението на Областния управител пред административен съд – Шумен.

Засега Мадарският конник остава в Община Шумен. При положително разрешаване на делото за референдума и успешен референдум за присъединяване към Община Каспичан, би се получила интересна концентрация на исторически обекти. Каспичан би могъл да обедини в едно първата столица на България Плиска и духовния център Мадара, което да създаде възможност за развитието на по-мащабен туристически продукт, носещ престиж и финансови ползи за общината и селото.

Даниела Божинова

Снимка: 60city.net

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply