Google+

Българските студенти във Великобритания – против BREXIT?

Студентите, които учат във Великобритания, определено ще бъдат повлияни от резултата от референдума

Българските студенти във Великобритания няма да имат право да гласуват на референдума за членството на Великобритания в ЕС. Те имаха право да гласуват в референдума за независимост на Шотландия и очакваха да имат същото право в предстоящия референдум, който ще се проведе на 23 юни.

Сега обаче нещата са различни –  от временно пребиваващите в страната чужди граждани само някои националности ще имат право да участват в референдума.

Българските студенти (над 7000) са част от общо 125,000 европейски студенти, които се учат в британските университети. Ако можеха да гласуват на референдума, те биха гласували в полза на оставането на Великобритания в Европейския съюз. Другият вариант би бил за тях доста неблагоприятен: таксите биха се увеличили съществено, условията за влизане и пребиваване в страната биха били станали по-неблагоприятни.

Чуждестранните студенти вкарват около 5 млрд. евро в икономиката на Великобритания и генерират около 34,000 работни места във висшето образование и свързания с него бизнес по данни на агенцията за пазарни проучвания ICEF Monitor.  Ако страната излезе от ЕС, образователният сектор очаква да загуби  не само от намаляване притока на чуждестранни студенти, но и от секване на европейското финансиране за научни изследвания и академични програми. Тези очаквания са сред съществените аргументи срещу напускането на ЕС в публичния дебат, който понастоящем се води във Великобритания.

Великобритания е най-желаната дестинация за образование на българските студенти през последните години. В Шотландия таксата за обучение се опрощава, в Уелс студентът плаща само 1/3 от таксата, а останалата сума се покрива от правителствен грант. Таксите са високи само в университетите в Англия (до 9000 британски паунда на година). Гражданите на ЕС обаче могат да се възползват от изгоден правителствен заем при дълъг гратисен период, чието изплащане е съобразено с финансовите възможности на студента. Освен това все повече английски университети предлагат на своите студенти стипендии за отличен успех или социални стипендии, обикновено под формата на отстъпка от таксата за обучение или за настаняване.

Университетите в Англия са сред най-престижните и осигуряват най-добра реализация след дипломиране.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Българските студенти във Великобритания – против BREXIT?”

Leave a Reply