Google+

Нов инструмент за гражданско участие в местната власт?

местно самоуправление

Важен допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС), подписан от България през 2012 г., може да бъде ратифициран скоро от Народното събрание.

Законопроект за ратификация е бил внесен от Министерски съвет на 20 ноември т.г. Допълнителният протокол към ЕХМС поставя изискване към централните и местни власти да създадат форми и процедури за гражданско участие като обществени обсъждания, отправяне на жалби, провеждане на референдуми и др.

Документът дава по-големи гаранции за ефективно гражданско участие на ниво общини и може да бъде коз за граждански натиск там, където гражданското участие е само формално разрешено. Допълнителният протокол е одобрен през септември 2009 г. по време на 16-ата Конференция на министрите, отговарящи за местното и регионално управление към Съвета на Европа. България се присъединява към него през май 2012 г. Към настоящия момент е приет от 19 държави членки на Съвета на Европа и е ратифициран от 13 от тях.

Законопроектът, мотивите към него и текста на Допълнителния протокол може да намерите тук: http://parliament.bg/bills/43/502-02-38.pdf

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply