Google+

Полша – вял референдум по важни въпроси

poland

На 6 септември, докато България празнуваше Съединението, Полша проведе национален референдум по три въпроса:

1) Преминаване към мажоритарен избор на народни представители;

2) Запазване на държавното финансиране на политическите парти;

3) Приемане на презумпция за изрядност на данъкоплатците при данъчното правораздаване.

Почти 79% от гласувалите подкрепиха мажоритарното избиране; над 82% отказаха запазването на досегашните субсидии към партиите, и 95% приеха предложението към данъчното законодателство.

За съжаление референдумът няма да бъде зачетен, тъй като в него участваха само около 2,5 милиона избиратели или 7.8% при наличие на изискване за участие 50%+ за признаване на резултатите от прякото участие.

Велият референдум в Полша доказва за пореден път правилността на тезата за парадокса на кворумаколкото по-строги изисквания за активност предявявате, толкова повече дезинтересирате избирателите. Очаквайки, че кворумът няма да бъде достигнат, те не си правят труда да отидат до урните, дори и да става въпрос за важни неща като правилата за избори, партийните субсидии и данъците.

Припомняме, че българските законодатели наскоро отказаха да променят нашия още по-абсурден кворум в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който изисква националните референдуми да постигат избирателната активност от предходните парламентарни избори.

Венецианската комисия към Съвета на Европа от години препоръчва на националните държави премахване на кворумите за признаване резултатите от референдумите или в краен случай- използване на кворуми до ниво 20%.

Точните резултати от референдума в Полша вижте тук.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Полша – вял референдум по важни въпроси”

  1. Димитър Атанасов - Кабули казва:

    Решението е много просто: Заинтересованите вземат решения, които са валидни и за незаинтересованите, без значение на техния брой. В една истинска демокрация не може политически не активните да „налагат“ своето съгласие чрез „мълчаливо съгласие“.

Leave a Reply