„Конференция за бъдещето на Европа“ се проведе в Регионална библиотека “П.К. Яворов”, Бургас

Събитието, което се проведе на 16 юни в Регионална библиотека “П.К. Яворов” беше организирано от международната организация Democracy International Кьолн и сдружение Инициатива БГ Бургас по проект „Парламент за бъдещето на Европейския съюз“, който осъществяваме в Германия, Естония,Португалия, Чехия, Словения, Хърватска и България през периода 2023-2024 г.

Целта на проекта е да бъде надграден процесът на общоевропейска консултация с гражданите на страните-членки, наречен „Конференция за бъдещето на Европа“, който приключи на 9 Май 2022 г. Процесът е замислен от Европейската комисия и Европейския парламент с цел включване на гражданите в усилията за подобряване на политиките/договорите на Европейския съюз в няколко направления. Но поради съвпадането на тази общоевропейска консултация с ковид-пандемията, тя не получи достатъчно публичност в страните-членки. Настоящият проект се опитва да я допълни, като най-напред запознае гражданите с вече направените предложения, а след това да даде възможност за дискутиране, допълване и изменяне на тези предложения.

Събитието в Бургас имаше за цел да обсъди и допълни или измени предложенията, направени от „Конференция за бъдещето на Европа“ в област Климат и околна среда.

Участниците в Бургас бяха 30 души от чужбина и повече от 30 българи, а езикът на всяко едно от събитията е английски.

Предстои следваща, пета по ред “Конференция на бъдещето на Европа”,която ще се състои на 22 септември в Загреб, Хърватска, като темата, по която участиците ще вземат отношение ще бъде "Младежта. културата и образованието".

Всички новини
2023-09-15