Правото на информация да се разширява, а не ограничава

Достъпът до информация стои в основата на нашите политически, здравни, екологични и всякакъв вид права. В 49-ия парламент се появи заплаха за ограничаване на този достъп в резултат на подадени предложения от ГЕРБ-СДС за промени в Закона за достъп до обществена информация, които се изразяваха в следното:

Да се изисква от търсещите информация да посочват изрично своя единен граждански номер (EГН) в заявленията по ЗДОИ; Да се въведе "правен интерес" чрез установяване на факта дали заявителят е член на местната общност; Да се изключат първичните счетоводни документи за публични разхходи (фактури, договори и др.) от обхвата на понятието „обществена информация" т.е. да няма достъп до тях.

В резултат на натиска на над 200 български граждани и неправителствени организации начело с Фондация „Програма Достъп до информация“ депутатите подходиха с висока бдителност към предложенията за промени. На 25 юли 2023 г. водещата „Парламентарна комисия за пряко участие и на гражданите и взаимодействието с гражданското общество“ отхвърли проблематичните предложения. С това 23 години след приемането на Закона за достъп до обществена информация (07-07-2000 г.) бяха защитени достиженията на правото на информация в България, както и затвърдено изискването към институциите да бъдат отчетни и отворени. Законът за достъп до обществена информация отдавна се е превърнал в основен инструмент за упражняване на права, за реализиране на граждански контрол и антикорупция от граждани, организации, фирми и медии. В последното десетилетие между 8 500 и 14 000 заявители годишно упражняват правото си на достъп до информация, според годишните доклади за състоянието на администрацията.

Всички новини
2023-08-21