ПРЕЗ НОЕМВРИ НПО В БУРГАС МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА СУБСИДИРАНЕ ОТ ОБЩИНАТА

На сесията на Бургаски Общински съвет на 27 октомври бяха гласувани ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС. Фиксираният период за кандидатстване е от 1 до 30 ноември. Предвид това, че администрацията все още не е поставила официално Правилата на своя уебсайт, НПО могат да се запознаят с тях от протокола с Решенията на сесията на Общинския съвет, т.4 от 27 октомвр 2022 г. Поради закъснението с публикуването, от администрацията съобщават, че най-вероятно ще удължат периода за кандидатстване след 30 ноември, но с колко дни, засега не е известно.

За момента Правилата може да намерите тук https://burgascouncil.org/zasedanie/1-151 Успех в кандидатстването!

Всички новини
2022-11-03