Даниела Божинова

‣ Граждански активист, изследовател и автор в областта на демокрацията, човешките права, зелените политики.
‣ Председател на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива.
‣ Заместник-председател на международната организация „Демокраси Интернешънъл“- Кьолн.
‣ Основател на партия „Зелените“.
‣ Като Фулбрайт-изследовател през 2010 г. проучва историята и практиката на прякото участие в Северна Америка. През 2014 г. излиза нейната книга „Хората решават. Референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ“ за слабо познатата досега в България и Европа пряка страна на американския конституционен модел.
‣ В момента работи за промяна на законодателството за референдуми в България и електронно включване на гражданите в политическия процес.

‣ E-mail за връзка: dbozhinova@initiative.bg