Google+

Posts Tagged ‘участие’

IMG_7696

Учреди се инициатива „Участие, не участ!“

Национална гражданска инициатива „Участие, не участ!“ учредиха участници в конференцията „Към работеща пряка демокрация“, която се проведе на 25 и 26 февруари в София. Тя цели да бъде променен Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), така че да бъдат отстранени най-големите препятствия пред изразяване волята на суверена, а […]