Google+

Пет референдума в Швейцария, гласуваха и в трамвай

tram-stimm-long-view

На 13 юни на обяд приключи гласуването по пет въпроса в Швейцария. Два от референдумите бяха граждански инициативи – предложено гражданско законодателство с подписка (100 хил. подписа). Те предизвикаха най-голям публичен интерес и дебат.

Гражданската инициатива „ За чиста питейна вода и здравословна храна” изисква директните субсидии в селското стопанство да се обвържат с отказ от използване на изкуствени пестициди и антибиотици. Освен това, за да могат да кандидатстват за субсидии, животновъдите следва да използват само фураж, който са произвели в собствената си ферма.

Другата гражданска инициатива „Швейцария без изкуствени пестициди” предлага забрана на използването на изкуствени пестициди за 10 годишен период. Ако бъде одобрена, мярката ще засегне не само селското стопанство, но и обществените паркове и градини, както и поддръжката на железопътните линии в една страна, която разчита изключително на влакове. Изисква се също така да се забрани вносът на храни, за производството на които са използвани изкуствени пестициди. Допускат се изключения от тези забрани само в случай на кризи в селското стопанство, околната среда и продоволственото снабдяване на населението.

Правителството и парламентът заеха позиция срещу двете инициативи, като се позоваха на риск от намаляване на селскостопанската продукция и подкопаване на продоволствената сигурност. Важно обстоятелство, което допринесе за разгорещените дебати относно двете антипестицидни инициативи е това, че Швейцария е крупен производител на препарати за растителна защита.

Останалите три референдума бяха от типа вето-референдуми. Те бяха предизвикани с подписка на граждани (50 хил.) от политически групи и партии, които се противопоставят на закони, приети от парламента. Става въпрос за три закона: Закон за Ковид-19, даващ разширени правомощия на изпълнителната власт, Закон за антитерористичните мерки, който, според атакуващите го групи, накърнява човешките права и климатичен закон, предвиждащ намаляване нивата на парниковите газове с мерки за автомобилния, въздушния транспорт и др.

Както обикновено, около 80% от швейцарците гласуваха по пощата, а живеещите в чужбина – по интернет. Гласуването в урни се проведе в два дни и приключи на 13 юни на обяд.

Като противоепидемична мярка и за улеснение на гражданите в Цюрих беше използвана иновация: трамвай, спрян на една от гарите (на снимката), беше превърнат в избирателна секция. В нея избирателите можеха да се качат, да гласуват и да слязат, използвайки естествения зелен коридор, който представлява дългият трамвай.

Очаква се най-лесно да бъде одобрен законът Ковид-19. Екологичните мерки, като силно оспорвани, трудно се поддават на прогноза. Градът може би е одобрил предложените ограничения в селското стопанство и храните, а фермерите и селото най-вероятно са ги отхвърлили.

За приемане на предложенията е необходимо обикновено мнозинство на гласуваtram-stimmlocal-Brunoлите граждани, но и болшинство на кантоните.

Роза Росенова

по материали от швейцарски и международни медии

Снимка: Трамваят-избирателна секция /Bruno Kaufmann, Democracy International

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply