Google+

Ще бъдем наблюдатели на референдума в Обзор

FreeReferendums-BSNGI

Днес ЦИК регистрира Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива за наблюдение на местния референдум в Обзор. Регистрирани за наблюдатели бяха 9-има доброволци – представители на сдружението. Те ще следят за спазване на изборните правила и процедури на 27 и 28 февруари. Ръководител на екипа на наблюдението е д-р Даниела Божинова, изследовател и активист в областта на референдумите и гражданските инициативи.

Сдружението реши да предприеме наблюдение на допитването в Обзор и околните шест села предвид наличието на притеснения сред местните хора относно честността и свободата на предстоящия референдум. Притесненията са свързани с обтегнатите отношения между общинските власти в Несебър и селищата, които желаят отделяне. Има сигнали за оказване на административен натиск от общинските власти върху местните хора и за обезкуражаване на участието в референдума.
Съгласно закона, ако избирателната активност остане под 40% референдумът няма да бъде зачетен, независимо от резултата му и нещата ще се запазят такива каквито са в момента.
Нашите доброволци-наблюдатели искат да спомогнат за честността и свободата на вота, така че да се видят истинските предпочитания на местните хора при отговора на въпроса на референдума. Това би било местно самоуправление в най-чист вид.

Местният референдум в Община Несебър, който ще се проведе в настоящата безпрецедентна епидемиологична обстановка, ще се яви и като мини „репетиция” на големия изборен процес за Народно събрание, предстоящ на 4 април т.г.

Инициатива БГ
Снимка: активисти на Сдружението пред единствения Паметник на референдума, с.Горна Малина/ собствен архив

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply