Google+

Конституцията като пожарогасително средство или висш граждански дълг?

constitutionday

Най-старата действаща конституция в света – Конституцията на САЩ има свой празник на 17 септември всяка година. Подписана на този ден през 1787 г., тя била считана от създателите си за висш граждански дълг и патриотична мисия.
В днешна България правенето на конституция е превърнато в пожарогасителен метод за потушаване на народното недоволство и в циничен пазарлък за оставане на власт.
Още нещо по този повод, предвид манипулирането на фактите от политиците – тъй като Конституцията на САЩ е останала устойчива и само леко променена в продължение на над две столетия (с общо 27 поправки, от които 10 приети още в момента на подписването), тя ни се тика в лицето като пример за това, че конституциите 1) не трябва да се пипат и променят и 2)пипането и променянето е работа на едни много знаещи и можещи хора от властовия елит.

Не, картината в САЩ е съвсем друга: докато през десетилетията федералната конституция оставала непроменена като обща рамка, гарантираща независимостта на американската държава от бившия й господар – английската монархия, то конституциите на отделните щати са били и продължават да бъдат променяни едва ли не във всеки изборен ден. Рекордът по промени държи щатът Алабама, който до 2018 г. беше направил 909 поправки в щатската си конституция.

И нещо дори още по-важно – мястото на гражданите по отношение на конституционния процес: 1) без одобрението на гражданите нито една конституционна поправка не може да влезе в сила – всички американски щати (без Делауеър) имат задължителен конституционен референдум. В случая на Алабама (която между другото се смята за щат с минимална пряка демокрация ) са били проведени над 1000 референдума, за да бъдат направени въпросните 909 поправки.

Гражданите също имат правото на конституционна инициатива – да формулират и предлагат поправки на щатската конституция, да събират подписка и да поставят предложените поправки на референдум.
Да видим сега какво могат българските граждани по отношение на своята конституция:
Българските граждани (може би единствени в Европа) са пълна нула в конституционните правоотношения. Ние нямаме никакви политически права по отношение на конституцията: не можем да инициираме конституционно събрание, не можем да предлагаме конституционни промени, не можем да се обръщаме към конституционния съд, не гласуваме за приемането на Конституцията, нито за нейните промени. От времето на социализма българите не са гласували за приемане на основен закон на държавата. През целия период на „демократичния” преход и към днешна дата ние трябва да спазваме правила – изборни, данъчни, осигурителни и прочие, за които не сме дали съгласието си. Това е недопустимо. Какво да се направи?

Коментарът е на Даниела Божинова, публикуван най-напред на нейния Фейсбук профил

Снимка: Constitution Day

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply