Google+

Рим с Магна Харта на градовете

20180926_112540

Глобалният форум за демокрация, който традиционно се организира от консорциум от международни неправителствени организации и медии в различни части на света, се състоя тази година в Рим. Домакини на форума от 26 до 29 септември бяха Вирджиния Раджи, първата жена-кмет в 2400-годишната история на Община Рим и Рикардо Фракаро, първият Министър на пряката демокрация – позиция, създадена от правителството на Движение „Пет звезди” и Северната лига като израз на намерението им да създадат нови възможности за гражданско участие в управлението и да отстранят пречките пред вземането на преки решения с референдум.

В това отношение Италия – страната с най-много референдуми в Европа (след Швейцария) има горчив опит с многократно недостигнати кворуми от 50% участие, в резултат на които важни референдуми за нейното устройство и основни политики са били провалени. „Пет звезди” смятат значително да намалят кворума в съответствие с препоръките на Съвета на Европа, а като начало ще въведат възможност за гражданска законодателна инициатива ( която досега отсъстваше от инструментите за пряко участие), която да се гласува пряко от гражданите без какъвто и да е праг за избирателна активност.

Участниците във форума – около 800 от 100 държави – политици, учени, изследователи, преподаватели, активисти и професионални кампейнъри (САЩ), обсъдиха стари и нови проблеми и практики на инициативи и референдуми, бюджетиране с участие на гражданите, гражданско жури, електронно участие, краудсорсинг и други форми на участие и вземане на решение при конкретните демократични режими в техните страни и общини. Акцентът на събитието беше върху местната демокрация, а неговият основен резултат беше проект за Магна харта на демократичните градове, която да постулира най-важните изисквания към местното самоуправление, така че то да е демократично, отговорно, легитимно и инклузивно за всички граждани.
Програмният документ ще бъде писан и изменян онлайн през цялата следваща година с участие на всички, които се интересуват от темата. Окончателният текст предстои да се приеме на следващия Глобален форум за демокрация в края на 2019 г. Участниците получиха специална видео-покана от кмета на град Тайджун, Тайван, който ще поеме домакинството на Форума догодина. Намерението на организаторите е също така да основат международна Лига на демократичните градове.

Даниела Божинова, председател на Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива участва в тематичния панел „Технологии и демокрация” и с представяне на граждански кампании от град Бургас.

Инициатива БГ ще информира по-нататък за начина, по който желаещите могат да участват в оформянето на Магна харта на градовете, в Лигата и бъдещия форум в Тайван.

Инициатива БГ
Снимка: Участници в Глобалния форум посещават Пантеона в Рим /Даниела Божинова  личен архив

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply