Google+

Posts Tagged ‘е-инициатива’

parliament

Eлектронната гражданска инициатива влезе в парламента

Иновативният механизъм за гражданско участие онлайн, предлаган от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива (БСНГИ) влезе в Народното събрание, но засега само в зала „Запад“, където на 8 септември сдружението проведе Кръгла маса „Към електронна демокрация в България чрез въвеждане на Национална електронна гражданска инициатива“. Целта на събитието беше представяне и дебат по концепцията […]