Google+

Posts Tagged ‘е-вот’

лого на Българо-швейцарска програма за сътрудничество

Кръгла маса в Парламента за е-вота в Швейцария

Кръгла маса „Гласуване на референдуми и избори в дигиталната епоха. Казусът Швейцария“ ще бъде организирана на 10 юни, петък, преди обед в Народното събрание по идея на „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“. Обзор на 15-годишния опит на Швейцария в гласуването по интернет ще бъде представен от д-р Уве Шердюлт, ръководител на националния проект […]

е-вот

Парламентът подкрепи е-вота, засега декларативно

На 21 януари 2016 г. Народното събрание прие решение, с което подкрепи възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите, при условие че има „разписани законови гаранции за тайната на вота, гражданския контрол върху изборния процес и сигурността на информационните системи“. В гласуването участваха 192 народни представители, от […]

Александър Асенов

Експертно мнение: Проблеми на „дорешаването“ на референдума от НС

Националният референдум относно въвеждането на електронно дистанционно гласуване от 25.10.2015 г. не успя да постигне високите прагове на избирателна активност, поставени от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и въпросът премина за решаване в полето на парламента. Според същия закон  в тримесечен срок от внасянето Народното събрание трябва да […]