Google+

Posts Tagged ‘БВП’

stara-zagora

Стара Загора с най-висок БВП в Югоизточния район

На редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район на 23 юни в Сливен беше представен Годишен доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР 2014-2020 за първата календарна година от периода. Приносът на района  в икономическото развитие на страната, се казва в Доклада, е на сравнително високо ниво – около […]