Google+

Готова е оценката на ОССЕ за парламентарни избори 2014 – България

izbori4

Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа, която редовно наблюдава изборния процес в България публикува своя най-нов доклад от мониторинга на парламентарни избори -2014. В тях участваха 3 500 585 избиратели (51.1%). Международните наблюдатели отбелязват като прекомерно висок процента на недействителните бюлетини – 6,2% или 218 125 и обръщат внимание на ЦИК да анализира причината за това.  ОССЕ констатира също незначително присъствие на жени-кандидатки на избираеми места, голяма непрозрачност на собствеността при медиите, недостатъчна отчетност при финансирането на кампаниите, ненужно ограничаване на правото на лица с двойно гражданство да се кандидатират и др. Препоръчва се на България да приеме специални законодателни мерки за насърчаване на жени да се кандидатират за изборни длъжности; подаването на финансови отчети от партиите да става  още преди изборния ден, въвеждане на по-ефективен механизъм за обжалване, повече прозрачност при социологическите агенции и техните методи за изследване на общественото мнение. Една от основните препоръки е за даване възможност на малцинствата да се информират на своя език.

Докладът на ОССЕ от наблюдението на парламентарни избори – 2014 на български език може да прочетете тук  http://www.osce.org/bg/odihr/elections/bulgaria/134991?download=true

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply