Google+

Защо да гласувате за жена на изборите?

Women_of_the_116th_Congress-demcast

В статия със заглавие „Защо да гласувате за жена в тези избори?”, визирайки изборите в САЩ, авторитетната американска медия THE CONVERSATION дава следните аргументи в полза на гласуването за жени-кандидати:
Жените-законодателки в Конгреса на САЩ изпращат до избирателите 17% повече писма (мейла) отколкото техните колеги – мъже. На тази база може да се направи изводът, че жените поддържат по-добра връзка с избирателите си. Тук следва да се има предвид,че електронна поща е много широко използвана от депутатите и чрез нея те изпращат не по-малко от 100 хил. мейла годишно.

Друго предимство на жените-законодателки е, че при полагащите им се експертни назначения те разпределят повече експерти към региона, от който идват, отколкото мъжете-депутати, а именно назначават с 3,5 специалисти повече в близост до своите избиратели.

Народните представителки и сенаторки също така успяват да насочат повече публични ресурси към своите региони – с 20% до 100% повече от мъжете-депутати. Така например проучване, направено след икономическата криза от 2008 г. показва, че изборните райони, представлявани от жени са получили средно по 55 милиона щ.дол. от фонда за справяне с кризата,гласуван от Конгреса, докато средната помощ за изборните райони, излъчили мъже е била средно по 35 милиона щ.дол.

Инициатива БГ
По материали от The Conversation
Снимка: Жените в 116 Конгрес на САЩ /DemCast

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply