Google+

Четири улици в Бургас бяха именувани на заслужили жени

ulici-zheni1

Историята е в дълг към жените, чийто принос рядко е отбелязван и зачитан. Това пряко рефлектира в средата на нашите градове и села, където нищожен брой обекти носят имената на паметни жени.

Кампанията на Инициатива БГ „Бургас-Паметни жени” за популяризация на заслужили жени и за тяхното присъствие в градската памет се увенча с първи успех след тригодишни застъпнически усилия: Общински съвет – Бургас прие четири от направените предложения за именуване на нови улици.

Четири улици в ж.к.”Меден рудник”, Бургас ще носят имената на:

  • Анна Карима (1871-1949) – една от най-ярките фигури на женското движение в България, допринесла за извоюване избирателно право за българските жени, както и за правото им на висше образование
  • Анна Бозвелиева (1863-1948) – основала и управлявала първото частно женско професионално училище „Княгиня Евдокия” на ул.”Ат.Славов” (Г.Кирков) в Бургас, организирала безплатни ученически трапезарии
  • арх. Мария Досева (Мария-Луиза Досева-Георгиева) (1894-1975) – първата жена дипломиран архитект в България, проектирала за Бургас и региона в продължение на 53 години, включително емблематични сгради като хотел „Чехословакия”, сградата на настоящата детска градина „Звездичка” (ул.Гурко/ул.СимеонI), дарила проекта на първия детски дом в Бургас (в имота на у-ще „Любен Каравелов”)
  • Лада Галина (Ганка Славова Габровска) (1934-2016) – родена в Бургас, филолог, писател, съосновател на българското училище във Вашингтон, САЩ и един от първите преподаватели в него.

„Още много жени заслужават имената им да бъдат увековечени в историята и градската памет и нашите усилия не спират дотук”, отбелязва Веселина Божинова от Инициатива БГ, изявена застъпничка за равнопоставеност на жените и мъжете на европейско ниво, която наскоро пое ръководството на кампанията „Бургас-Паметни жени”.

Текст: Инициатива БГ

Снимка: Инициатива БГ

Анна Карима Мария-Луиза Досева

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply