Google+

Жените са по-силно засегнати от пандемията

womenCovid-eurogender

Жените са по-силно засегнати от мъжете в пандемията и това е най-напред заради факта, че те присъстват масово в най-пострадалите стопански и обществени сектори: здравеопазване, образование, социални грижи, туризъм, ресторантьорство, търговия на дребно и др. На световно равнище жените представляват 39% от заетите, но когато губят работа, делът е 54% от всички работни места.

Около 70% от заетите в здравния сектор са жени т.е. на първа линия в борбата с ковид -19. Освен че са изложени на сериозен здравен риск, жените в медицината получават фрапантно по-малко заплащане от мъжете по данни на ООН: около 28% по-ниски са трудовите доходи на жените-здравни работници от тези на мъжете, а това е много над 16% средно статистическа разлика, установена за всички сектори в глобален мащаб.

От началото на пандемията до есента на 2020 г. в Европа и Централна Азия се установява 25% -ен дял загубили работа сред самонаетите жени срещу 21% при самонаетите мъже. Международната организация на труда ILO прогнозира, че 140 милиона работни места на пълно работно време ще бъдат загубени заради ковид-19, като работните места на жените са с 19% по-висок риск от изгубване.
ООН вече изрази сериозно безпокойство, че пандемията ще изличи напредъка в намаляването на разликата в заплащането между жените и мъжете, който беше постигнат с големи усилия през последния четвърт век.

Докато трудовите доходи на жените намалят или съвсем секват, тяхната неплатена работа и грижи значително се увеличават. Преди пандемията беше установено, че жените извършват ¾ от неплатената работа в домакинството и семейните грижи, чиято стойност се изчислява на 16 милиарда глобално. Това ще рече че срещу всеки час неплатена работа в къщи, положена от мъжете стоят три часа такава работа, извършвана от жените.

В условията на пандемия жените вършат много повече домакинска работа поради това, че семейството е затворено в къщи, децата учат онлайн и имат нужда от помощ, болни членове на семейството се нуждаят от грижи и т.н.

„Всичко, за което се борихме и което ни отне 25 години, може да бъде загубено само за 1 година заради пандемията” , алармира зам. директорката на UN Women Анита Бхатия по отношение на разликата в доходите на мъжете и жените. Също така, според нея, има съвсем реален риск да се върнем към нивата на неплатен труд и стереотипите за половете от 50-те години.
Увеличават се също случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола. В България 17 жени са били убити от партньорите си в периода на извънредните мерки през 2020 г. по данни на “Българския фонд за жените”, които Фондът оповести по повод 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените.

Инициатива БГ
По материали на ООН, Институт Маккинзи, Международната организация на труда, БФЖ и др.

Снимка: EuroGender

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply