Google+

НАБЛЮДАТЕЛ: Измериха градуса на гражданското участие в Бургас

20200728_090351

За повишена гражданска активност свидетелства измереният Индекс на гражданското участие в Община Бургас. В началото на 2021 г.  той отбелязва 3,39 срещу 2,59 при предишното мерене през 2016 г. (по скала от 1 до 6, където 6 е максимумът). Вижте тук: DokladIndex-Burgas-DB-10-2-2021  Автор на Доклада е д-р Даниела Божинова, политолог и председател на една от неправителствените организации в града.

Активни в социалните мрежи, но и на улиците миналото лято, настояващи да си върнат пътя в Росенец, да спасят градските дървета и пространството около хотел България,  изглежда бургазлии са станали като цяло по-реактивни на случващото се на тяхната улица, в техния град и в страната.

Фокус-групата от общинари, граждани и НПО, чиито оценки послужиха за измерването на индекса преди седмица разгледа три компонента на гражданското участие: институционална среда,  граждански инициативи и ефекта от тях. Точно в последния компонент относно ефекта, фокус групата в Бургас даде доста по-високи оценки отколкото при предишното мерене (3,32 срещу 1,63 преди), на което се дължи дръпването на комплексния индекс нагоре.  Мнението, че нещо се променя или по-скоро очакването за промяна явно натежа над изстраданата позиция „нищо не можем да направим, нищо не можем да променим“.

Индексът е стартова дейност по проект“Граждански мониторинг за прозрачно управление“, който започват да изпълняват в Бургас и Русе Форум „Гражданско участие“- София, Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива – Бургас и Сдружение „Европейски пространства 21“ – Русе с подкрепата на Фондация „Америка за България“.  Изводите и препоръките може да прочетете в краткия Доклад за Индекс на гражданското участие в Община Бургас 2021 по-долу.

Инициатива БГ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply