Google+

БХК осъди Главния прокурор Гешев

geshev-lupabg

Българският хелзинкски комитет е осъдил Главния прокурор Гешев за мълчалив отказ да предостави достъп до обществена информация.

Става въпрос за проблем с прозрачността на работата на Главния прокурор и конституционността на актовете и указанията, с които той методически ръководи прокурорите в системата. Отказан е достъп до издадените от него указания относно случайното разпределение на преписки и дела, деловодната дейност, надзора за изпълнение на наказанията и други важни дейности и функции на Прокуратурата.

„Тези актове с неизвестно за обществото съдържание”, посочва БХК, „са задължителни за всеки прокурор – включително за този редови прокурор, за когото Конституционния съд не вижда конституционна пречка да започне разследване срещу Главния прокурор”. Освен това от БХК питат, при липсата на информация дори за вида и броя на издадените актове, „кой и как следи за пълното съответствие на актовете на Главния прокурор с Конституцията и законите на страната, след като той тенденциозно крие дори изчерпателния списък на техните наименования“.
Решението по делото е окончателно и неподлежащо на обжалване. С него Административен съд София – град (АССГ) отменя мълчаливия отказ на Главния прокурор на Република България да предостави на БХК списък с наименованията на издадените от него указания и инструкции до подчинените му прокурори в цялата страна. АССГ осъжда прокуратурата също така да плати разноските по делото в размер на 510 лв.
Предвид неизпълненото задължение на прокуратурата, БХК продължи да настоява да получи информацията по законен ред.

Инициатива БГ

Снимка:LupaBG

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply