Google+

Синята пирамида на „Догансарай“опасна ли е?

dogansarai-frognews

Законна и безопасна ли е синята енергийна пирамида, представляваща част от т.нар. Догансарай в Росенец, попита институциите Сдружението за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА). Сдружението изпрати официално заявление за достъп до обществена информация по ЗДОИ до Община Бургас  след гражданския протест с „плажуване” на 11 юли в Росенец.
Синята енергийна пирамида попада в полезрението на Юлиян Чолаков, председател на СОПА от материал на бТВ, отразяващ протеста. Поканен да посети „Догансарай“, екипът на телевизията споменава в описанието на резиденцията, че „Малкият кей завършва със синя стъклена пирамида, целта на която е да генерира енергия.”

От това СОПА си прави следния извод: „Целта на съоръжението е да генерира, да произвежда енергия, която да извършва определена работа или да я излъчва в заобикалящата го околна среда, вероятно и в посока на намиращата се в непосредствена близост плажна пясъчна ивица” и иска достъп до информация относно разрешението за строеж на пирамидата и на кея и за евентуален доклад за ОВОС.
В заявлението също се пита от какъв вид е разрешената за генериране енергия„механична, топлинна, електрическа, електромагнитна, химична, ядрена, гравитационна, духовна, жизнена, сексуална или друга” и какъв е максималният интензитет и мощност, разрешени за генериране.

Община Бургас вече е отговорила на СОПА, че не е в нейната компетентност да решава въпроси, свързани с морски съоръжения като кейове и че препраща питането по компетентност към Министерството на регионалното развитие. Отговорът от МРРБ все още се очаква.

Инициатива БГ

Снимка: Фрогнюз

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply