Google+

Три държави отказаха помощи за офшорки

taxhaven-EuroBabble

Компании, регистрирани в офшорни данъчни убежища, няма да могат да получат финансиране от спасителните фондове за бизнеса във връзка с пандемията. Такова решение взеха Дания и Полша, а впоследствие и Франция при въвеждането на нейния спасителен фонд от 110 млрд. евро. В Дания предвиждат възможност да се кандидатства за компенсации само, ако фирмите платят данъците, за които са задължени по силата на международните споразумения и националните правила.
Експерти и активисти в няколко страни в ЕС призоваха правителствата да се задействат срещу данъчните убежища, тъй като плащането на данъци е жизненоважно за ограничаването на негативните финансови ефекти от пандемията.

От британската неправителствена организация „Данъчна справедливост“ (Tax Justice UK) са настояли Обединеното кралство да възприеме същия подход към офшорките, защото „всяка помощ трябва да идва с условия, гарантиращи доброто бизнес поведение“ и следователно „компании, които се опитват да избегнат задълженията си, като намаляват данъците си, не трябва да очакват помощ, когато нещата се объркат“, цитират организацията във в. Капитал.

БСНГИ

Карикатура Euro Babble

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply