Google+

Къде има най-много безлюдни села в България

selo-trafficNews

Габрово е българската област с най-голям брой села без жители – 61, и най-много села с едноцифрен брой жители – 112. Половината от територията на Габровска област е заета от Община Севлиево. При преброяването на населението през 2011 г. от 46-те населени места на Община Севлиево най-безлюдни се оказват с.Дебелцово – 0 жители, с.Дисманица – 4 жители, с.Корията – 11 жители.
За да окрупни и оптимизира състава на 11-те си кметства Община Севлиево е започнала подписка сред жителите на 11 малки населени места с предложение да се присъединят към четири от съществуващите кметства, съобщи местният в.Росица. Предложението  е дошло от кмета на с. Стоките – едно от тези кметства, очакващи към него да се присъединят няколко селца с малобройно население

Въпросните малки селца и сега са разпределени за административно обслужване от най-близките кметства, но ако се присъединят официално към тях, ще имат възможност да избират кмет на кметство на предстоящите местни избори. А кметовете ще имат малко по-голям бюджет. Кметствата в България получиха току-що елементарна финансова автономност с последните поправки на  Закона за местното самоуправление и местната администрация, които предвиждат техният бюджет да бъде предварително определен и кметовете да участват във вземането на решения за управляваните от тях населени места.

Изглежда нелогично, но е факт, че кметовете на кметства досега нямаха такива правомощия. Те бяха извоювани от създаденото неотдавна Национално сдружение на кметовете на кметства в Република България, което настоява за по-справедливо разпределение на средствата от общинския бюджет, така че парите на данъкоплатците да стигат и до най-малките населени места.

За да се присъедини населено място към състава на кметство, съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) е необходимо решение на Общинския съвет, при наличие на население над 350 души общо в населените места, образуващи кметството. Това може да стане по два начина – с референдум или с допитването до населението чрез подписка.

Общинският съвет на Севлиево с решението си от 28 февруари е предпочел да направи подписка, за да стигне до по-голям брой хора и да разполага с повече време, а не само с един ден за референдум, а също е изчислил, че така разходите ще бъдат по-малки.

Инициатива БГ

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply