Google+

По 1 кв.м земя губят всяка секунда в Швейцария

swiss-landscape-picsWalls

На 10 февруари швейцарците гласуваха на референдум поправка на националната си конституция, целяща радикално да ограничи урбанизацията, да запази качеството на живот и традиционния ландшафт – тяхна гордост.  Установено е, че в Швейцария всяка секунда губят по 1 кв.м земя заради застрояване. Натискът за жилищно и ваканционно строителство е един от най-големите в Европа.

Предложението, направено чрез гражданска инициатива от организацията „Младите зелени”, предвиждаше замразяване на градовете в настоящите им граници и допускане на ново строителство само в т.нар. браун-фийлдс – зони, със западащи индустриални и други функции, уплътняване на недостатъчно заети зони или в краен случай разработване на нови терени срещу компенсация с други, в които е било предвидено строителство.

Мярката се стори на мнозинството гласоподаватели прекалено крайна предвид факта, че през 2013 г. на друг национален референдум те вече одобриха план с ограничителни мерки срещу презастрояването. Законът за устройство на територията, който беше приет тогава предвижда поставяне на лимити, но на ниво градоустройствени нужди през следващите 15 години. Кантоните следва да предвидят посрещането на тези нужди, след което границите на урбанизация ще бъдат фиксирани на планираното ниво без право на надвишаване. Тази пролет се очакват плановете по кантони, разработени в изпълнение на закона.

Това беше един от аргументите на правителството срещу приемане на нова мярка срещу градския спрол. Бяха посочени и други негативни перспективи, ако предложението бъде прието, като намаляване конкурентноспособността на страната, прекомерно повишаване цените за покупка и наем на вече построени жилища, липса на гъвкавост на предложението и невъзможност да се отчете конкретната ситуация в различните кантони и населени места.
В изпълнение на правилата за провеждане на референдуми, позволяващи му да излезе с препоръки към избирателите, федералното правителство посъветва гражданите да не одобряват предложението поради посочените причини. 63,7% от избирателите последваха тази препоръка (нещо, което все по-често се случва през последните десетилетия) и гласуваха с „не” на референдума.
Швейцария е приела редица конституционни изменения по пътя на референдума, които защитават нейната природа, като например Алпийската инициатива от края на миналото столетие, която постави товарния автомобилен трафик на релси за незамърсяващо преминаване през Алпите.

Преди 4 години швейцарците гласуваха друга промяна на конституцията си, според която ваканционните жилища, купувани от външни лица за почивка или инвестиция, не могат да надвишават 20% от всички жилищни имоти на дадено населено място. С това бяха предприети мерки, които да предпазят красивите градчета и селца от презастрояване и увреждане на природата, запазвайки качеството и цената на туризма, както и начина на живот в тези места.

Обратното би било алтернативата на Банско и българските черноморски курорти.

Даниела Божинова
Снимка PicsWalls

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply